Procedure van tussenkomt

Wij verzoeken u uitdrukkelijk om de Folder en de tekst van het Reglement te raadplegen.